บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสารที่สถานทูต

GDM เราเชี่ยวชาญงานด้านบริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสารที่สถานทูต

บริการรับแปลเอกสารราชการ
บริการรับรองเอกสารที่สถานทูต


เปิดให้บริการรับแปลเอกสาร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น
 


ตามหลักของกฎหมาย การนำเอกสารราชการมาใช้ในประเทศไทยต้องทำเป็นภาษาอังกฤษมาจากต่างประเทศ และผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ เสียก่อน จึงจะสามารถนำมาแปลเป็นภาษาไทย และรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แล้วจึงจะสามารถใช้กับหน่วยงานราชการไทยได้

ในขณะเดียวกัน การนำเอกสารราชการไทย ไปใช้ในต่างประเทศในบางกรณีจำเป็นต้องทำขั้นตอนคล้ายกัน กล่าวคือทำการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ และนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองที่สถานทูต

บริษัท GDM ให้บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสารที่สถานทูต โดยการนำเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ไปดำเนินการรับรองเอกสารต่อที่สถานทูต โดยบริการของเราครอบคลุมถึง แปลเอกสาร เดินเรื่อง รับรองเอกสารที่กรมการกงสุล และสถานทูต ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยเราจะดูแลให้เสร็จสรรพทุกขั้นตอน เพียงแค่เตรียมเอกสารให้เท่านั้น

หากคุณกำลังมองหาร้านแปลเอกสารมืออาชีพ ที่ให้บริการรับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร GDM TRANSLATION ให้บริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผ่านงานแปลมากกว่า 10 ล้านตัวอักษร มากกว่าหมื่นชิ้นงานต่อปี เรายินดีให้บริการแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นงานแปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารราชการกงสุล ฯลฯ ช่วยให้งานแปลเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแปลด้านธุรกิจ ด้านวิทยาศาตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่ไอที ซอฟต์แวร์ เรียบร้อย และสามารถดำเนินการได้ต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าบริการแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสารขึ้นอยู่กับสถานทูต
ดังนั้นลูกค้าติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่