รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน

บริษัท แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารพร้อมรับรอง แปลเอกสารราชการกงสุล แปลเอกสารด่วน

ในปัจจุบันโลกาภิวัตน์ทำให้ผู้คนจากต่างวัฒนธรรม และต่างภาษาต้องติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย บริการรับแปลเอกสารเป็นการให้บริการแปลเอกสารจากภาษาหนึ่งเป็นภาษาหนึ่ง โดยผู้ให้บริการอย่างบริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสาร หรือร้านแปลเอกสารจะต้องมีความรู้ และทักษะในภาษาต้นฉบับ และภาษาเป้าหมายเป็นอย่างดี เพื่อให้งานแปลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสื่อความหมายได้ตรงกับต้นฉบับ

ที่แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ บริษัทรับแปลเอกสาร ให้บริการรับแปลเอกสารที่ครอบคลุม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผ่านงานแปลมากกว่า 10 ล้านตัวอักษร มากกว่าหมื่นชิ้นงานต่อปี เราให้บริการรับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารพร้อมรับรอง แปลเอกสารราชการกงสุล แปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารแก่ลูกค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงบริษัทระดับโลกที่มีธุรกิจในตลาดต่างประเทศหลายแห่ง เราจึงมั่นใจในคุณภาพ พร้อมให้บริการรับแปลเอกสารที่แม่นยำ ถูกต้อง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการศึกษา อบรม บ่มเพาะความรู้เฉพาะทางมาเพื่อรับแปลเอกสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้าทุกท่าน

ติดต่อส่งแปลเอกสารด่วน
แปลเอกสารภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ แปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารพร้อมรับรอง แปลเอกสารราชการกงสุล ได้ที่
เปิดให้บริการรับแปลเอกสาร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. 

 เราเป็นมากกว่าบริษัทแปลเอกสาร ร้านแปลเอกสาร เราเข้าใจในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การใช้งานเอกสารต่าง ๆ จึงมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  รับแปลเอกสารที่ครอบคลุมทุกประเภท ทั้งงานรับแปลเอกสารราชการและเอกสารธุรกิจ
 รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีนและภาษาอื่น ๆ ที่หลากหลายมากกว่า 10 ภาษา
 บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสารที่ครอบคลุมต่อการใช้งาน
 ให้คำปรึกษาด้านเอกสารด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า 10 ปี
 บริการเขียนคอนเทนต์โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

 

บริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษาของเรา


รับแปลเอกสาร ครอบคลุมทุกประเภท
รับแปลเอกสาร ครอบคลุมทุกประเภท ทั้งงานรับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารพร้อมรับรอง แปลเอกสารราชการกงสุล แปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และความรู้ที่ได้รับการอบรม เรียนรู้ และพัฒนาอย่างเข้มข้นในอุตสาหกรรมการแปล บริษัทรับแปลเอกสาร-แปลภาษาของเรา จึงสามารถมอบบริการรับแปลที่หลากหลาย ตั้งแต่เอกสารและเว็บไซต์ ไปจนถึงการตลาดและหนังสือ ฯลฯ

ประโยชน์ของการใช้บริการรับแปลเอกสาร แปลเอกสารด่วน
การใช้บริการแปลเอกสารมีประโยชน์ดังนี้

 • บริการรับแปลเอกสาร ช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคลจากต่างวัฒนธรรม และต่างภาษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริการรับแปลเอกสาร ช่วยให้เอกสารมีความถูกต้อง และสื่อความหมายได้ตรงกับต้นฉบับ
 • บริการรับแปลเอกสาร ช่วยให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการแปลเอง 

บริการแปลเอกสารเป็นบริการที่มีประโยชน์ และมีความสำคัญในปัจจุบัน การเลือกผู้ให้บริการแปลเอกสาร อย่างบริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสาร หรือร้านแปลเอกสารที่เชื่อถือได้จะช่วยให้งานแปลมีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

รับแปลเอกสารธุรกิจ
รับแปลเอกสารธุรกิจ
รับแปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลเอกสารกฎหมาย สัญญา
รับแปลเว็บไซต์ สื่อโฆษณา หนังสือ
รับแปลเว็บไซต์ สื่อโฆษณา หนังสือ
รับแปลเอกสารราชการ
รับแปลเอกสารราชการ
รับแปลเอกสารเฉพาะทาง
รับแปลเอกสารเฉพาะทาง
รับแปลเอกสาร
บริการ Localization และ Transcreation

รับแปลภาษานานาชาติ
ที่แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ บริษัทแปลภาษา เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา และเจ้าของภาษามากกว่า 10 ภาษาทั่วโลกที่พร้อมให้บริการแปลภาษาที่ถูกต้อง ที่คุณสามารถนำเอกสารไปใช้ได้ด้วยความไร้กังวลว่าจะแปลออกมาได้ถูกหรือไม่ 


ไทย

ญี่ปุ่น

จีน

กัมพูชา

เวียดนาม

พม่า

ลาว

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

อังกฤษ

เยอรมัน

ฝรั่งเศส

อินเดีย

เกาหลี

รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง

แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ ศูนย์แปลภาษาชั้นนำ ที่ให้บริการรับแปลเอกสารทุกประเภท โดยทนายรับรองเอกสาร ด้วยทีมนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์ เชี่ยวชาญในหลากหลายวงการ รับแปลภาษามากกว่า 10 คู่ภาษาโดยทนายรับรองเอกสาร นักแปลมืออาชีพประสบการณ์สูง มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักภาษา วัฒนธรรม และเอกสารเฉพาะทางของภาษานั้น ๆ โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นบริการรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และบริการแปลภาษาอื่น ๆ อีกมากกว่า 10 ภาษา เรายินดีให้บริการแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารพร้อมรับรอง แปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารราชการกงสุล พร้อมให้บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ และแปลเอกสารครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมการแปลเอกสารตามต้องการอย่างรวดเร็วในราคายุติธรรม มั่นใจได้ว่างานแปลมีความถูกต้อง ตรงประเด็น และสื่อความหมายได้อย่างครบถ้วน

รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง
รับรองคำแปลโดยศูนย์การแปล
รับรองคำแปลโดยนักแปลขึ้นทะเบียน
รับรองคำแปลโดยนักแปลขึ้นทะเบียน และผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม
รับแปลเอกสารพร้อมรับรองโดยทนายความ
รับรองคำแปลโดยทนายความโนตารี (Notary Services Attorney)
รับแปลเอกสารพร้อมรับรองโดยกรมการกงสุล
รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
รับแปลเอกสารพร้อมรับรองโดยสถานทูต
รับรองเอกสารโดยสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย
รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง
รับรองเอกสารสถานทูตไทยในประเทศอังกฤษ

รับแปลเอกสารด่วน


GDM TRANSLATION เราเป็นมากกว่าร้านแปลเอกสาร เพราะเราคือบริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสารมืออาชีพ บริการรับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา ไม่ว่าจะเป็นงานแปลเอกสารราชการกงสุล แปลเอกสารยื่นวีซ่า ฯลฯ สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ โดยทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญภาษาต่าง ๆ ช่วยตอบโจทย์ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการแปลด้านธุรกิจ ด้านวิทยาศาตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่ไอที ซอฟต์แวร์ คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานแปลเอกสารที่สามารถใช้งานได้จริง ในราคาที่ย่อมเยา และสมเหตุสมผล

รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร เรามีประสบการณ์ในด้านงานแปลมากว่า 10 ปี และแปลภาษามามากกว่าหมื่นชิ้นงานต่อปี

 

รับแปลเอกสารด่วน รอรับภายใน 24 ชั่วโมง
24
ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้นหน้าละ
400
บาท*
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสาร
ช่วงเวลาให้บริการด่วน
09.30-15.30
น.

ติดต่อส่งแปลเอกสารด่วน ได้ที่ไลน์ @gdmt เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่และนักแปลโดยตรง
หรือส่งงานเพื่อประเมินราคาได้ที่ gdmtranslation@gmail.comบริการรับแปลเอกสาร
บริการแปลเอกสารด่วน

ครอบคลุมถึง แปลงานด่วน แปลบทคัดย่อด่วน แปลเอกสารภาษาอังกฤษ แปลสัญญาด่วน ลูกค้าสามารถสอบถามได้โดย

เพิ่มเพื่อนเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ที่


หรือส่งงานเข้ามาให้ประเมินราคาที่
 

อัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร


GDM TRANSLATION เราเป็นมากกว่าร้านแปลเอกสาร บริษัทรับแปลเอกสาร หรือบริษัทแปลภาษาพร้อมให้บริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน ครอบคลุมทุกประเภท ตั้งแต่รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารพร้อมรับรอง แปลเอกสารราชการกงสุล เอกสารบริษัท กฎหมาย บัญชี การเงิน เอกสารทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงงานแปลด้านวิศวกรรม เครื่องจักร พลังงาน และยังให้บริการรับแปลเว็บไซต์อีกด้วย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ร้านแปลเอกสาร บริษัทรับแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา ร้านรับแปลเอกสาร ใกล้ฉัน GDM TRANSLATION รับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา ผ่านการเรียน และอบรมมาตรฐานการแปลจากสถาบันชั้นแนวหน้าให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ จัดส่งงานแปลตรงตามเวลาที่นัดหมาย ไม่ล่าช้า


ภาษา ราคา
ค่าบริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย เริ่มต้นหน้าละ 300 บาท*
ค่าบริการรับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ เริ่มต้นหน้าละ 350 บาท*
ค่าบริการแปลภาษาต่างประเทศอื่นๆ
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท*
ค่าบริการแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท*

เหตุผลที่ลูกค้าเลือกไว้ใจใช้บริการรับแปลเอกสารของเรา

GDM TRANSLATION เราเป็นมากกว่าร้านแปลเอกสาร เราคือบริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสารมืออาชีพ ที่ให้บริการรับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นงานแปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารราชการกงสุล ฯลฯ บริการรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา ไม่ว่าจะเป็นการแปลด้านธุรกิจ ด้านวิทยาศาตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่ไอที ซอฟต์แวร์ สามารถแปลเอกสารได้อย่างแม่นยำ โดยทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญภาษาต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์ในด้านงานแปลที่มีมากว่า 10 ปี ผ่านการเรียน และอบรมมาตรฐานการแปลจากสถาบันชั้นแนวหน้าให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ พร้อมราคาที่ยุติธรรม ประเมินราคาตามจริงอย่างสมเหตุสมผล ยืดหยุ่นตามความยากง่ายของเอกสาร การันตีจากความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ในการกลับมาใช้บริการซ้ำอยู่เรื่อย ๆ

GDM TRANSLATION บริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสารของเรา ยึดมั่นในคุณภาพของงานแปล เรามีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ให้บริการรับแปลเอกสารทุกประเภท แปลเอกสารด่วน และแปลภาษานานาชาติด้วยคุณภาพสูง ราคาสมเหตุสมผล และส่งงานตรงต่อเวลา เรายินดีให้คำปรึกษา และประเมินราคาฟรี เพียงส่งเอกสารที่ต้องการแปลมาให้ร้านแปลเอกสารของเรา
ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์รับแปลเอกสารมามากกว่า 10 ปีและด้วยองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานผ่านการเรียนและการอบรมมาตรฐานการแปลจากสถาบันชั้นนำมากมาย จึงทำให้ GDMTRANSLATION สามารถมอบงานแปลคุณภาพที่ลูกค้าไว้วางใจและกลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้ง


ค่าบริการรับแปลเอกสารของบริษัทแปลภาษา GDM เป็นการประเมินราคาตามจริง สมเหตุสมผล ราคายืดหยุ่นตามความยากง่ายของเอกสาร อีกทั้งประเมินราคาโดยแจงรายละเอียดให้ลูกค้าทราบพร้อมแจ้งวันรับงานที่คาดหมายได้ 


เมื่อได้งานรับแปลเอกสารจากลูกค้า ทางทีมงานทุ่มเทความรู้และความสามารถในการแปลงานให้แก่ลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ รวมทั้งจัดส่งงานแปลตรงตามเวลาที่ได้นัดหมายให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจึงพึงพอใจและกลับมาใช้บริการรับแปลเอกสารของเราซ้ำอีกครั้ง


ลูกค้าที่มาใช้บริการรับแปลเอกสารกับเราสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-ที่อยู่ และแปลเอกสารต่างๆ ที่ลูกค้าจัดส่งให้เราแปล หรือเพียงเพื่อประเมินราคา จะถูกเก็บเป็นความลับและไม่ถูกนำมาเปิดเผย

 • บริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ สร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ความสำคัญที่จำเป็นในงานรับ...
 • การจัดการเอกสารที่มีความซับซ้อนในการแปล ความสำคัญของการจัดการเอกสารที่บริษัทรับแปลเอกสารด่วนไม่เคยมอ...
 • ความสำคัญของการสื่อสารที่ชัดเจนในการแปลเอกสารทางวิชาการ ข้อดีของบริการรับแปลเอกสาร ด้วยการสื่อสารอย่...
 • การปรับปรุงความคลาดเคลื่อนทางภาษาในการแปลเอกสารราชการ ความคลาดเคลื่อน และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได...
 • เทรนด์ในการบริการรับแปลเอกสารสำหรับธุรกิจออนไลน์ พาสำรวจเทรนด์ และประโยชน์ของบริการรับแปลเอกสารสำหรั...
 • ความสำคัญของการปรับรูปแบบ และรูปแบบของเอกสารในการแปล การจัดการเนื้อหา และข้อมูลสำคัญในระหว่างการปรับ...
 • การรักษาความเชื่อถือในการแปลเอกสารราชการ การรักษาความเชื่อถือในการแปลเอกสารราชการ ที่ห้ามขาด ห้ามเกิ...
 • วิธีควบคุมความคลาดเคลื่อนในการแปลเอกสารด่วน ไขข้อข้องใจ ทำไมการแปลเอกสารด่วน จึงเกิดความคลาดเคลื่อนไ...