บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน

GDM บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารพร้อมรับรอง แปลเอกสารราชการกงสุล

การรับแปลเอกสารเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับบริษัทที่ขยายธุรกิจไปต่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับโลก อย่างไรก็ตาม เอกสารบางฉบับต้องการมากกว่าการแปล พวกเขาต้องการการเปลี่ยนแปลง และการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับรสนิยม และบรรทัดฐานทางสังคมของตลาดเป้าหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง เอกสารเหล่านี้จำเป็นต้องมีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น อาทิ การรับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน เป็นต้น

ที่ GDM เราให้บริการรับแปลเอกสารที่หลากหลายที่ช่วยตอบโจทย์ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการแปลด้านธุรกิจ ด้านวิทยาศาตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่ไอที ซอฟต์แวร์ ลูกค้าสามารถไว้วางใจเราได้เพราะเราคือ บริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสารที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีทีมงานที่ผ่านการให้บริการรับแปลเอกสารมามากกว่าหนึ่งล้านคำ มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ คอยช่วยเหลือในเอกสารของคุณ ติดต่อบริการรับแปลเอกสารด่วนได้ที่ Line: @gdmt เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่และนักแปลโดยตรง

บริษัทแปลภาษา
บริการรับแปลเอกสาร


เปิดให้บริการรับแปลเอกสาร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น
 

บริการรับแปลเอกสารธุรกิจและกฎหมาย

การใช้บริการแปลกฎหมายธุรกิจ และกฎหมายเพื่อแปลเอกสารบริษัทของคุณเป็นภาษาต่าง ๆ อาทิ การรับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน เป็นต้น เป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับทุกบริษัทเมื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ หรือเพียงแค่ร่วมมือกับคู่ค้า หรือผู้จัดหาต่างประเทศ เมื่อพูดถึงการแปลเอกสารดังกล่าว นักแปลจะต้องไม่เพียงแค่มีประสบการณ์ในการให้บริการรับแปลเอกสารมาหลายปีเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และความแตกต่างของหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วย ทีมนักแปลที่มีคุณภาพของบริษัทแปลภาษา GDM พร้อมให้บริการแปลทางกฎหมายทางธุรกิจที่มีคุณภาพดีที่สุดแก่คุณ  ติดต่อบริการรับแปลเอกสารด่วนได้ที่ Line: @gdmt เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่และนักแปลโดยตรง

รับแปลเอกสารทางการค้าและการตลาด
รับแปลเอกสารทางการค้าและการตลาด
รับแปลเอกสารบริษัท
รับแปลเอกสารบริษัท
รับแปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลเอกสารทรัพย์สินทางปัญญา
รับแปลเอกสารทรัพย์สินทางปัญญา
รับแปลเอกสารบัญชี
รับแปลเอกสารบัญชี
รับแปลเอกสารการเงิน
รับแปลเอกสารการเงิน

บริการรับแปลเอกสารด้านวิทยาศาสตร์

ด้วยวิทยาศาสตร์ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชีวิต และเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ ดังนั้นบริษัทต่าง ๆ จึงพยายามที่จะปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าของตนให้เป็นที่รู้จักมากมายในหลายประเทศ ดังนั้นการรับแปลเอกสารในสาขานี้จึงต้องการมากกว่านักแปลที่มีประสบการณ์ ต้องการผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ด้วยทีมนักภาษาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานรับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน เป็นต้น เราขอรับประกันว่าจะให้บริการรับแปลเอกสารด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่แม่นยำ และเชื่อถือได้แก่คุณ  ติดต่อบริการรับแปลเอกสารด่วนได้ที่ Line: @gdmt เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่และนักแปลโดยตรง

รับแปลเอกสารทางการแพทย์
รับแปลเอกสารทางการแพทย์
รับแปลเอกสารด้านสุขภาพ
รับแปลเอกสารด้านสุขภาพ
รับแปลเอกสารด้านเภสัชกรรม
รับแปลเอกสารด้านเภสัชกรรม
รับแปลเอกสารด้านสิ่งแวดล้อม
รับแปลเอกสารด้านสิ่งแวดล้อม
รับแปลเอกสารด้านเกษตรกรรม
รับแปลเอกสารด้านเกษตรกรรม
รับแปลเอกสารด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
รับแปลเอกสารด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

บริการรับแปลเอกสารด้านวิศวกรรม

ด้วยการเติบโตของธุรกิจดิจิทัล และผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ความต้องการบริการแปลด้านการผลิต และวิศวกรรมจึงกลายเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงได้เพื่อช่วยให้บริษัทเติบโตไปทั่วโลก เนื่องจากเอกสารด้านการผลิต และวิศวกรรมเกี่ยวข้องกับกลุ่มคำศัพท์เฉพาะทาง บริษัทต่าง ๆ จึงควรใช้บริการรับแปลเอกสารด้านการผลิต และวิศวกรรมอย่างมืออาชีพเพื่อให้ได้เอกสารที่ถูกต้อง และครบถ้วนที่สุด บริษัทรับแปลเอกสารของเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะสามารถช่วยงานแปลด้านนี้ให้แก่คุณได้  ติดต่อบริการรับแปลเอกสารด่วนได้ที่ Line: @gdmt เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่และนักแปลโดยตรง

รับแปลเอกสารคู่มือการใช้งาน
รับแปลเอกสารคู่มือการใช้งาน
รับแปลเอกสารคู่มือความปลอดภัย
รับแปลเอกสารคู่มือความปลอดภัย
รับแปลเอกสาร MSDS
รับแปลเอกสาร MSDS
รับแปลเอกสารเครื่องจักรกล
รับแปลเอกสารเครื่องจักรกล
รับแปลเอกสารด้านพลังงาน
รับแปลเอกสารด้านพลังงาน
รับแปลเอกสารวิศวกรรมเคมี
รับแปลเอกสารวิศวกรรมเคมี

บริการรับแปลเอกสารราชการ

GDM บริษัทแปลภาษา และบริษัทรับแปลเอกสารของเรา ให้บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรองคำแปล ไม่ว่าจะเป็น
งานรับแปลเอกสารราชการ เช่น แปลเอกสารราชการกงสุล แปลเอกสารยื่นวีซ่า หรือเอกสารสำคัญ ทางบริษัทพร้อมให้บริการแปลพร้อมประทับตรารับรองคำแปลโดยทีมผู้แปล เพื่อลูกค้าสามารถนำไปใช้เพื่อขอวีซ่า หรือใช้เพื่อนำไปรับรองกระทรวงการต่างประเทศต่อได้ หรือแม้แต่เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ติดต่อบริการรับแปลเอกสารด่วนได้ที่ Line: @gdmt เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่ และนักแปลโดยตรง

รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารด่วน


รับแปลเอกสารด่วน รอรับภายใน 24 ชั่วโมง
24
ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้นหน้าละ
400
บาท*
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสาร
ช่วงเวลาให้บริการด่วน
09.30-15.30
น.

ติดต่อส่งแปลเอกสารด่วน ได้ที่ไลน์ @gdmt เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่และนักแปลโดยตรง
หรือส่งงานเพื่อประเมินราคาได้ที่ gdmtranslation@gmail.com


บริการแปลเอกสารด่วนครอบคลุมถึง แปลงานด่วน แปลบทคัดย่อด่วน แปลภาษาอังกฤษด่วน แปลสัญญาด่วน ลูกค้าสามารถสอบถามได้โดยเพิ่มเพื่อนเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการใช้บริการรับแปลเอกสารขั้นตอนรับแปลเอกสาร

 เป็นมากกว่าร้านแปลเอกสาร GDM TRANSLATION บริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสารมืออาชีพ บริการรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติ ทั้งการแปลด้านธุรกิจ ด้านวิทยาศาตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่ไอที ซอฟต์แวร์ บริการรับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร ทั้งงานแปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารราชการกงสุล ฯลฯ


 รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน ครอบคลุมทั้งงานรับแปลเอกสารราชการ และเอกสารธุรกิจ
 รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษาอื่น ๆ ที่หลากหลายมากกว่า 10 ภาษา
 บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสารที่ครอบคลุมต่อการใช้งาน
 ให้คำปรึกษาด้านเอกสารด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า 10 ปี
 บริการเขียนคอนเทนต์ โดยทีมงานนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการรับแปลเอกสารได้ที่