บริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน

GDM บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา

ด้วยทีมนักแปลเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลภาษาจีน แปลเอกสารภาษาอังกฤษ และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา บริษัท GDM จึงให้บริการแปลภาษาสำหรับภาษาเอเชีย และยุโรปหลายภาษา โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะต้องการแปลภาษาเพื่อใช้งาน

รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษานานาชาติ
ที่แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา และเจ้าของภาษามากกว่า 10 ภาษาทั่วโลกที่พร้อมให้บริการรับแปลเอกสาร แปลภาษาที่ถูกต้อง ที่คุณสามารถนำเอกสารไปใช้ได้ด้วยความไร้กังวลว่าจะแปลออกมาได้ถูกหรือไม่


ไทย

ญี่ปุ่น

จีน

กัมพูชา

เวียดนาม

พม่า

ลาว

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

อังกฤษ

เยอรมัน

ฝรั่งเศส

อินเดีย

เกาหลี

 

รับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน


รับแปลเอกสารด่วน รอรับภายใน 24 ชั่วโมง
24
ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้นหน้าละ
400
บาท*
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสาร
ช่วงเวลาให้บริการด่วน
09.30-15.30
น.

ติดต่อส่งแปลเอกสารด่วน ได้ที่ไลน์ @gdmt เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่และนักแปลโดยตรง
หรือส่งงานเพื่อประเมินราคาได้ที่ gdmtranslation@gmail.com


บริการแปลเอกสารด่วนครอบคลุมถึง แปลงานด่วน แปลบทคัดย่อด่วน แปลภาษาอังกฤษด่วน แปลสัญญาด่วน ลูกค้าสามารถสอบถามได้โดยเพิ่มเพื่อนเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการใช้บริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีนขั้นตอนการใช้บริการรับแปลภาษาจีน

อัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษา


ภาษา ราคา
ค่าบริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เริ่มต้นหน้าละ 300 บาท*
ค่าบริการรับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ เริ่มต้นหน้าละ 350 บาท*
ค่าบริการรับแปลเอกสาร แปลภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท*
ค่าบริการรับแปลเอกสาร แปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท*

เหตุผลที่ลูกค้าเลือกไว้ใจใช้บริการรับแปลเอกสารของเราด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์รับแปลเอกสารมามากกว่า 10 ปีและด้วยองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานผ่านการเรียนและการอบรมมาตรฐานการแปลจากสถาบันชั้นนำมากมาย จึงทำให้ GDMTRANSLATION สามารถมอบงานแปลคุณภาพที่ลูกค้าไว้วางใจและกลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้ง


ค่าบริการรับแปลเอกสารของบริษัทแปลภาษา GDM เป็นการประเมินราคาตามจริง สมเหตุสมผล ราคายืดหยุ่นตามความยากง่ายของเอกสาร อีกทั้งประเมินราคาโดยแจงรายละเอียดให้ลูกค้าทราบพร้อมแจ้งวันรับงานที่คาดหมายได้ 


เมื่อได้งานรับแปลเอกสารจากลูกค้า ทางทีมงานทุ่มเทความรู้และความสามารถในการแปลงานให้แก่ลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ รวมทั้งจัดส่งงานแปลตรงตามเวลาที่ได้นัดหมายให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจึงพึงพอใจและกลับมาใช้บริการรับแปลเอกสารของเราซ้ำอีกครั้ง


ลูกค้าที่มาใช้บริการรับแปลเอกสารกับเราสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-ที่อยู่ และแปลเอกสารต่างๆ ที่ลูกค้าจัดส่งให้เราแปล หรือเพียงเพื่อประเมินราคา จะถูกเก็บเป็นความลับและไม่ถูกนำมาเปิดเผย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการรับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน ได้ที่