รับรองเอกสาร

บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง
บริการรับรองเอกสาร


เปิดให้บริการรับแปลเอกสาร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น
 


นอกจากจะให้บริการแปลเอกสารแล้ว GDM ยังมีบริการแบบ comprehensive ที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องการรับรองเอกสาร ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี รู้จริงด้านการรับรองเอกสาร

รับรองเอกสาร 

บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง
บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรองเป็นบริการที่รวมเอาการแปลเอกสาร และรับรองเอกสารไว้ในที่เดียว
ช่วยให้ผู้ใช้บริการรับแปลเอกสาร สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรองนี้มักให้บริการโดยบริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสาร ร้านแปลเอกสาร

เอกสารที่รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง
เอกสารที่รับแปลเอกสารพร้อมรับรองมีหลากหลายประเภท เช่น 

• เอกสารราชการ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบรับรองความเป็นโสด เป็นต้น
• เอกสารทั่วไป เช่น สัญญา ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการศึกษา เป็นต้น
• เอกสารทางการศึกษา เช่น ทรานสคริปต์ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร เป็นต้น

รับรองคำแปลโดยศูนย์การแปล
รับรองคำแปลโดยศูนย์การแปล
รับรองคำแปลโดยนักแปลขึ้นทะเบียน และผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม
รับรองคำแปลโดยนักแปลขึ้นทะเบียน และผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม
รับรองคำแปลโดยทนายความโนตารี
รับรองคำแปลโดยทนายความโนตารี (Notary Services Attorney)
รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล
รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
รับรองเอกสารโดยสถานทูต
รับรองเอกสารโดยสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย
รับรองเอกสารสถานทูตไทยในประเทศอังกฤษ
รับรองเอกสารสถานทูตไทยในประเทศอังกฤษ

 

บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสารประกอบด้วย รับรองเอกสารโดยศูนย์การแปล
     • เอกสารราชการที่แปลโดยบริษัทรับแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา GDM สามารถรับรองให้ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และท่านสามารถนำไปรับรองต่อที่กรมการกงสุลได้
     • เอกสารอื่นๆ ที่บริษัท GDM เป็นผู้แปล ลูกค้าสามารถขอให้บริษัทแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสารให้ได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบในคดี หรือเป็นหลักฐานประกอบการเข้าทำสัญญาได้
     • บริการรับรองคำแปลตามกฎกระทรวง 2540

 รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
     • บริษัทรับแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา GDM มีบริการจัดเตรียมเอกสาร พร้อมยื่นคำร้องขอรับรองที่กรมการกงสุลให้แก่ท่านได้

 รับรองเอกสารโดยสถานทูต
     • บริการรับแปลเอกสาร พร้อมเรื่องรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วนำไปรับรองต่อที่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

 รับรองเอกสารโดยทนายความโนตารี
     • แปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ โดย Notarial Services Attorney เพื่อนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ หรือเพื่อเป็นหลักฐานที่อยู่ เพื่อเปิดบัญชีธนาคารต่างประเทศ โดยจะเป็นการรับรองลายมือชื่อบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการ รับรองลายมือชื่อพยาน รับรองบุคคล รับรองเอกสารบริษัท รับรองสำเนา รับรองคำแปลถูกต้อง เป็นต้น

 รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม
     • รับแปลเอกสารพร้อมรับรองคำแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับศาลยุติธรรม ตามข้อกำหนดและระเบียบ TOR เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นซองประมูลงานกับหน่วยงานราชการไทย

 

 

ข้อดีของการใช้บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง
การใช้บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรองมีข้อดีหลายประการ เช่น

• สะดวก และรวดเร็ว ผู้ใช้บริการรับแปลเอกสาร แปลเอกสารด่วน สามารถดำเนินการได้อย่างครบวงจรในที่เดียว
• เอกสารแปลได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ ทำให้เอกสารนั้น ๆ ถูกต้อง และเชื่อถือได้
• เอกสารแปลได้รับการตรวจสอบ และแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญโดยบริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสาร ร้านแปลเอกสาร เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารนั้น ๆ ถูกต้อง และครบถ้วน

หากท่านต้องการแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร สามารถใช้บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรองจากบริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสาร ร้านแปลเอกสารที่เชื่อถือได้ เพื่อให้เอกสารของท่านถูกต้อง และเชื่อถือได้

เหตุผลที่ลูกค้าเลือกไว้ใจใช้บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองของ GDMด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์รับแปลเอกสารของ GDM มามากกว่า 10 ปี และด้วยองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานผ่านการเรียน และการอบรมมาตรฐานการแปลจากสถาบันชั้นนำมากมาย จึงทำให้ GDMTRANSLATION สามารถมอบงานแปลเอกสาร และภาษาคุณภาพที่ลูกค้าไว้วางใจ และกลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้ง


ค่าบริการรับแปลเอกสารของบริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสาร GDM เป็นการประเมินราคาตามจริง สมเหตุสมผล ราคายืดหยุ่นตามความยากง่ายของเอกสาร อีกทั้งประเมินราคาโดยแจงรายละเอียดให้ลูกค้าทราบพร้อมแจ้งวันรับงานที่คาดหมายได้ 


เมื่อได้งานรับแปลเอกสาร หรือแปลเอกสารด่วนจากลูกค้า ทางทีมงานทุ่มเทความรู้และความสามารถในการแปลงานให้แก่ลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ รวมทั้งจัดส่งงานแปลตรงตามเวลาที่ได้นัดหมายให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจึงพึงพอใจและกลับมาใช้บริการรับแปลเอกสารของเราซ้ำอีกครั้ง 


ลูกค้าที่มาใช้บริการรับแปลเอกสารด่วนกับเราสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-ที่อยู่ และแปลเอกสารต่างๆ ที่ลูกค้าจัดส่งให้เราแปล หรือเพียงเพื่อประเมินราคา จะถูกเก็บเป็นความลับและไม่ถูกนำมาเปิดเผย