วิธีควบคุมความคลาดเคลื่อนในการแปลเอกสารด่วน

ไขข้อข้องใจ ทำไมการแปลเอกสารด่วน จึงเกิดความคลาดเคลื่อนได้ และวิธีการลดข้อผิดพลาดของการแปลเอกสารด่วน

แปลเอกสารด่วน

 

การแปลเอกสารด่วนมีแนวโน้มที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากกว่าการแปลปกติ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานแปล เมื่อต้องทำงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด บรรยากาศการทำงานจึงมีความกดดัน และเร่งรีบมากขึ้น ผู้แปลอาจไม่มีเวลาเพียงพอในการค้นคว้า และตรวจสอบรายละเอียดปลีกย่อยของเนื้อหาได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน นอกจากนี้ ความเร่งรีบอาจนำไปสู่การขาดสมาธิ และความระมัดระวังในการแปล ทำให้มีโอกาสผิดพลาดจากการพลั้งเผลอมากขึ้น แม้ว่าผู้แปลจะเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์สูง แต่ภายใต้สภาวะความกดดันเช่นนี้ ก็ยากที่จะรักษามาตรฐานได้เทียบเท่ากับงานแปลปกติที่มีระยะเวลาเพียงพอ อีกทั้งการแปลเอกสารด่วนบางครั้งอาจต้องแบ่งงานให้ผู้แปลหลายคนร่วมกันทำ ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อน และความไม่สอดคล้องกันของเนื้อหาระหว่างส่วนต่าง ๆ ของเอกสารมากขึ้น

การแปลเอกสารด่วนนั้น มีความเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนสูง ด้วยสาเหตุหลัก ๆ คือ

เวลาจำกัด: การแปลเอกสารด่วนนั้น นักแปลมีเวลาจำกัดเพราะต้องแปลให้เสร็จทันใช้งาน สำหรับบางชิ้นอาจต้องแปลให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง เวลาที่จำกัดเหล่านี้อาจส่งผลต่อความละเอียด และความถูกต้องของงานแปลได้
แรงกดดัน: ด้วยความเร็วของเวลา ทำให้ผู้ให้บริการรับแปลเอกสารอาจรู้สึกกดดันจากเวลาที่จำกัด ซึ่งส่งผลต่อความเครียด และความผิดพลาดในการแปล
ความยากของเอกสาร: เนื้อหาที่ซับซ้อน และมีความเชิงลึกอาจทำให้กระบวนการแปลใช้เวลานานขึ้น และเพิ่มโอกาสในการทำผิดพลาด เอกสารบางประเภทมีความยาก มีศัพท์เฉพาะทาง ซึ่งในการแปลเอกสารด่วนนั้น ทำให้ผู้แปลไม่มีเวลาในการศึกษาบริบทแวดล้อมของคำได้ดีพอ จึงอาจทำให้แปลความหมายของคำศัพท์ออกมาคลาดเคลื่อนกับบริบทในเอกสาร
คุณสมบัติของนักแปล: การแปลเอกสารด่วนเหมาะกับบริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสารที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง หากนักแปลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือใช้เครื่องมือช่วยโดยที่ไม่มีประสบการณ์การแปลก็อาจทำให้การแปลออกมาคลาดเคลื่อนได้
ความไม่ชัดเจนของคำถามหรือคำสั่ง: การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนระหว่างผู้สั่งงาน และผู้แปล คำถาม หรือคำสั่งที่ไม่ชัดเจนจากผู้สั่งงานการแปลอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด และคลาดเคลื่อนในการแปล
ข้อผิดพลาดทางเทคนิค: ความผิดพลาดในกระบวนการแปลอาจเกิดขึ้นจากปัญหาทางเทคนิค เช่น การใช้เครื่องมือแปลอัตโนมัติที่ไม่แม่นยำ

แปลเอกสารด่วนอย่างไร ให้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อน

1.เลือกบริการรับแปลเอกสารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
แปลเอกสารด่วนเป็นงานท้าทาย ที่ต้องอาศัยผู้ให้บริการแปลเอกสารที่มีความเชี่ยวชาญ บริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสารที่จ้างนักแปลที่ไม่มีประสบการณ์แปลเอกสารด่วน ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในเนื้อหาได้ คุณจึงควรเลือกบริษัทที่มีนักแปลที่ความเชี่ยวชาญในภาษานั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารที่มีความซับซ้อน หรือเป็นภาษาที่คุณไม่ค่อยถนัด ควรพิจารณาใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญในภาษานั้น ๆ เพื่อความแม่นยำ และเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์แปลเอกสารด่วน หรือมีใบรับรองคุณสมบัติจากนักแปล นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบผลงานที่ผ่านมาผู้ให้บริการแปลได้ ผ่านรีวิวของลูกค้า

2.แจ้งรายละเอียดงานแปลเอกสารด่วนให้ชัดเจน
ก่อนที่จะเริ่มต้นการแปล ควรทราบวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของเอกสารเพื่อให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับบทบาทของเอกสารนั้น ๆ หากใช้บริการรับแปลเอกสาร ให้แจ้งประเภทของเอกสารก่อนว่าเป็นเอกสารประเภทใด เช่น หนังสือเดินทาง ทะเบียนสมรส ใบรับรองแพทย์มีวัตถุประสงค์ของการแปลคืออะไร เช่น ใช้เพื่อยื่นต่อหน่วยงานใด ภาษาต้นทางและภาษาที่ต้องการแปลง กำหนดเวลารับงาน และความต้องการพิเศษอื่น ๆ เช่น รูปแบบไฟล์ที่ต้องการ (เช่น PDF, Word) คำศัพท์เฉพาะทาง หรือคำศัพท์ที่ต้องการแปลเป็นพิเศษ สไตล์การแปล (เช่น ทางการ กึ่งทางการ)

3.ตรวจสอบความถูกต้องของงานแปลเอกสารด่วน
หลังจากที่เอกสารถูกแปลเสร็จสิ้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าความหมาย และความสำคัญของข้อความถูกต้องตามที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนหายหรือข้อมูลที่สำคัญหายไปในขณะที่แปล ตรวจสอบการจัดรูปแบบ และการจัดเรียงของข้อความเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารมีความเป็นระเบียบ และเรียบร้อย และจัดเก็บข้อมูลการแปล และผลตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อให้สามารถเรียกดู หรือตรวจสอบในอนาคตได้

4.ให้เวลา
ถึงแม้การแปลเอกสารด่วนจะต้องใช้เวลาเร็วที่สุด และด่วนที่สุด แต่ควรให้เวลาเพียงพอสำหรับนักแปล ที่ไม่น้อยจนเกินไป โดยวางแผนเผื่อเวลาสำหรับการแปลและตรวจสอบจากการประมาณเวลาที่ใช้ในการแปลและตรวจสอบโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณข้อมูลที่ต้องการแปล ความซับซ้อนของเนื้อหา ความเชี่ยวชาญของผู้แปล และอื่น ๆ

นอกจากนี้ การแปลเอกสารด่วนยังอาจขาดการศึกษา หรือการวิจัยเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจเนื้อหาและบริบทของเอกสาร การขาดข้อมูลพื้นฐาน หรือความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่แปลอาจนำไปสู่การใช้คำหรือวลีที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งการแปลเอกสารด่วนยังอาจขาดการสื่อสารที่เพียงพอกับผู้สั่งงาน ทำให้เกิดความไม่เข้าใจในรายละเอียดหรือข้อกำหนดเฉพาะของงาน

ในบางกรณี การแปลเอกสารด่วนอาจใช้เทคโนโลยีการแปลอัตโนมัติ ซึ่งแม้จะช่วยประหยัดเวลา แต่ก็อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในด้านไวยากรณ์ และความหมาย การพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปโดยไม่ทำการตรวจสอบ และแก้ไขจากมนุษย์อาจส่งผลให้คุณภาพของการแปลลดลง การแปลเอกสารด่วนยังต้องการความชำนาญ และประสบการณ์ในการแปลอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ซึ่งอาจขาดหายไปในบางกรณีที่ผู้แปลมีเวลาจำกัดในการทำงาน

มองหาบริการรับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน เลือกใช้บริการกับเราที่ GDM บริการรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และบริการแปลภาษาอื่น ๆ อีกมากกว่า 10 ภาษา เรายินดีให้บริการแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารพร้อมรับรอง แปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารราชการกงสุล สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไป หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือกลุ่มธุรกิจ และอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจให้มีความเป็นมืออาชีพ และมีความสากลโดยเฉพาะ พร้อมให้บริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมการแปลเอกสารตามต้องการอย่างรวดเร็วในราคายุติธรรม หากคุณกำลังมองหาบริษัทรับแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษาคุณภาพที่มีนักแปลผู้เชี่ยวชาญภาษาต่าง ๆ โดยเฉพาะ ปรึกษาเราไม่ผิดหวังแน่นอน

 

สอบถามรายละเอียดบริการรับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง
รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา

โทร. 081-625-2552, 087-571-5885
Email: gdmtranslation@gmail.com