ข้อกำหนดทางกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับสำหรับงานรับแปลเอกสารราชการ

ทำความเข้าใจบริการรับแปลเอกสารราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมายในแวดวงราชการ

รับแปลเอกสารราชการ

 

เอกสารราชการ เป็นเอกสารที่มีรูปแบบ เนื้อหา และวัตถุประสงค์เฉพาะทางที่ถูกกำหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของแต่ละประเทศ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการรับแปลเอกสารราชการแล้วนั้น การตรวจสอบว่าผู้แปลได้ทำการแปลเนื้อหาอย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นก่อนแปลเอกสารราชการโดยบริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสาร เพื่อแปลเอกสารยื่นวีซ่า หรือแปลเอกสารพร้อมรับรอง ลองมาดูกันว่ามีระเบียบข้อบังคับอะไรที่ควรรู้บ้างในการแปลเอกสารราชการ

ระเบียบข้อบังคับที่ควรรู้ในการรับแปลเอกสารราชการ
การรับแปลเอกสารราชการต้องแปลเนื้อความต่าง ๆ ให้ออกมาถูกต้อง ครบถ้วน โดยแปลตามรูปแบบ หรือแบบฟอร์มของต้นฉบับ โดยไม่สรุป ไม่รวบรัดตัดตอนตามความเข้าใจของตัวเอง นอกจากนี้หากมีชื่อ หรือนามสกุลต้องแปลให้ถูกต้องตรงตามหนังสือเดินทาง โดยตัวสะกดต้องตรงกันทั้งหมด โดยเฉพาะการแปลเอกสารยื่นวีซ่า หรือแปลเอกสารราชการกงสุล

สำหรับเอกสารราชการที่มีการบันทึกแนบท้าย หรือการแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสาร ก็ต้องทำการแปลเนื้อหาในส่วนนั้นแนบท้ายมาด้วยเช่นกัน เช่น เอกสารแก้ไขชื่อนามสกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ในเอกสารราชการ เป็นต้น ในส่วนของคำแปลต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย ตรงตามรูปแบบเอกสารราชการประเภทนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองคำแปล ว่าถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้

การแปลเอกสารพร้อมรับรอง มีความสำคัญอย่างไรในการรับแปลเอกสารราชการ
ในการรับแปลเอกสารราชการนั้น มักมาควบคู่กับการแปลเอกสารพร้อมรับรอง คือการแปลเอกสารพร้อมลงชื่อผู้แปล หรือบริษัทรับแปลเอกสาร เพื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล และรูปแบบเอกสาร จากนั้นจึงยื่นขอการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล ซึ่งเอกสารส่วนใหญ่จะเป็นการแปลเอกสารยื่นวีซ่า เอกสารทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ที่ต้องนำไปใช้ยื่นกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ ซึ่งการแปลเอกสารเหล่านี้ต้องได้รับการรับรองเสมอ จึงจะสามารถนำไปใช้ได้ตามกฎหมาย หากไม่มีการรับรองเอกสารอย่างถูกต้องจากกรมการกงสุล ก็จะไม่สามารถนำไปใช้ได้ ดังนั้นบริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง จากร้านแปลเอกสารมืออาชีพ จึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะช่วยลดความผิดพลาด และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นรับรองเอกสารกงสุลให้กับผู้ว่าจ้างด้วย

เอกสารปรเภทใดบ้างที่กฎหมายกำหนดให้มีการรับรองกงสุล

1. เอกสารยื่นวีซ่า และตรวจคนเข้าเมือง
การยื่นคำร้องขอวีซ่า เป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนต่อ ไปทำงาน หรือไปเที่ยว โดยผู้ที่ต้องการเดินทางต้องยื่นขอวีซ่าตามประเภทที่กำหนด โดยเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่สถานทูตของประเทศปลายทางระบุไว้ แต่ก่อนนำเอกสารไปยื่นต้องทำการแปลเอกสารยื่นวีซ๋า พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารมาให้เรียบร้อยด้วย

2. เอกสารราชการ เอกสารทางกฎหมาย
การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนต้องใช้เอกสารราชการ แต่เราไม่สามารถนำเอกสารราชการไทยไปใช้งานในประเทศอื่นได้ เพราะเอกสารเหล่านั้นต้องผ่านการแปลเอกสารพร้อมรับรองให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถนำไปใช้งานได้ตามกฎหมาย

3. ใบสมัครเกี่ยวกับการศึกษา หรือวิชาการ
การสมัครเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะระยะสั้น ระยะยาว หรือการไปเรียน ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย ต้องมีเอกสารราชการ คือผลการเรียนที่แปลพร้อมรับรอง ในการนำไปยื่นให้กับทางสถาบันของประเทศนั้น ๆ

4. เอกสารด้านการแพทย์ และบริการดูแลสุขภาพ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ประวัติสุขภาพต่าง ๆ ก็เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องแปลภาษาให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะทาง และต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือนักเรียน รักศึกษา นักธุรกิจ ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ และอาจต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศด้วย

5. เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ
ปัจจุบันการทำธุรกิจระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่กลับเปิดกว้างขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นในการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า หรือผู้ประกอบการที่ต้องการบุกเบิกตลาดต่างประเทศ ต้องมีการแปลเอกสารสำคัญทางธุรกิจต่าง ๆ ให้ครบถ้วน พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ ใบรับรอง ใบอนุญาต และหนังสือรับรองนิติบุคคล อาจรวมถึงรายละเอียดของบริษัท สินค้า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเอกสารเหล่านี้ต้องแปลให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับด้วย

การรับแปลเอกสารราชการนั้น มีข้อบังคับที่เข้มงวดในเรื่องความถูกต้องของคำแปล รูปแบบ และการรับรองจากผู้แปล เพื่อให้สามารถนำไปยื่นรับรองกงสุลได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความผิดพลาดจนต้องเสียเวลาแปลเอกสารต่าง ๆ ใหม่ เพราะฉะนั้นเมื่อต้องใช้เอกสารราชการในโอกาสสำคัญ จึงต้องเลือกบริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสารที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีผู้แปลที่มีความรู้ และเข้าใจด้านการแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะจะดีที่สุด

หากคุณกำลังมองหาร้านแปลเอกสารมืออาชีพ ที่รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร GDM TRANSLATION ให้บริการรับแปลเอกสารที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นงานแปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารราชการกงสุล ฯลฯ บริการรับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงบริษัทระดับโลกที่มีธุรกิจในตลาดต่างประเทศหลายแห่ง ช่วยให้งานแปลเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแปลด้านธุรกิจ ด้านวิทยาศาตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่ไอที ซอฟต์แวร์ เรียบร้อย และสามารถดำเนินการได้ต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผ่านงานแปลมากกว่า 10 ล้านตัวอักษร มากกว่าหมื่นชิ้นงานต่อปี คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานแปลเอกสารที่สามารถใช้งานได้จริง ในราคาที่ย่อมเยา และสมเหตุสมผล

 

สอบถามรายละเอียดบริการรับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง
รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา

โทร. 081-625-2552, 087-571-5885
Email: gdmtranslation@gmail.com