การแปลภาษาจากโปรแกรม กับ บริษัทแปลภาษา อย่างไหนคุ้มค่ากว่ากัน?

ความแตกต่างระหว่างการแปลภาษาจากโปรแกรม กับเลือกใช้บริการบริษัทแปลภาษา

บริษัทแปลภาษา

 

จะกล่าวได้ว่า ภาษาเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมาก เพราะใช้ในสื่อสารกันทั่วโลก ซึ่งในแต่ละประเทศ ภูมิภาค ก็จะมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ดังนั้น การแปลภาษาจึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยในการสื่อความหมาย ให้เข้าสามารถเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนต่างชาติก็มีการใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกัน จึงต้องมีการแปลเพื่อเข้าใจในจุดประสงค์ต่าง ๆ และในปัจจุบันก็ได้มีบริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสาร และโปรแกรมช่วยแปลต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อความสะดวกนั่นเอง วันนี้เราจะมาบอกถึงความแตกต่างของการใช้โปรแกรมช่วยแปล และการจ้างบริษัทแปลภาษากัน

การแปลภาษาจากโปรแกรมกับบริษัทแปลภาษาอย่างไหนคุ้มค่ากว่ากัน?
การแปลภาษานั้น สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะแปลได้ด้วยการใช้โปรแกรมช่วยแปล แปลด้วยตนเอง หรือแปลผ่านบริการของบริษัทแปลภาษา ซึ่งแต่ละประเภทล้วนมีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนี้ค่ะ

• ข้อดีของการแปลภาษาด้วยโปรแกรม: การใช้โปรแกรมแปลภาษาเป็นอีก หนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแปลภาษาเป็นอย่างมาก ทั้งในการใช้งานในชีวิตประจำวัน สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่มีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ สามารถเลือกได้หลายร้อยภาษา ซึ่งจะช่วยให้ลดความกังวลเวลาเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ และยังมีข้อดีอีกมากมาย เช่น

 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการใช้บริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสาร เนื่องจากหลาย ๆ โปรแกรมเปิดใช้งานให้ใช้ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เหมาะกับ นักเรียน นักศีกษา
 • สามารถแปลคำศัพท์ที่เราต้องการทราบความหมายได้อย่างรวดเร็ว
 • การแปลบทความ หรือประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป
 • ใช้ในการแปลบทสนทนาเมื่อต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ
 • ปัจจุบัน Google Translate เป็นโปรแกรมแปลภาษาที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก โดยรองรับมากกว่า 100 ภาษา ทั้งความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
 • อนาคตอาจมีการใช้โปรแกรมช่วยแปล ปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) ประมวลผล ข้อมูล ภาษา เข้ามาช่วยแพร่หลายมากขึ้น


• ข้อดีของการแปลภาษาจากบริษัทแปลภาษา:
การใช้บริการบริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสาร จะได้เอกสารที่สมบูรณ์ เพราะมีความเชี่ยวชาญในด้านการแปลเอกสารต่าง ๆ ได้หลากหลายภาษาทั่วโลก สามารถนำไปใช้งานได้จริง และยังมีข้อดีต่าง ๆ ดังนี้

 • การใช้บริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสาร เหมาะมากในการแปลภาษาทางการ เช่น งานเอกสารราชการ เอกสารสัญญา เอกสารสำคัญ เอกสารขอวีซ่า และมีประทับรับรองการแปลเอกสาร
 • ด้วยทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จะสามารถเรียบเรียงออกภาษาออกมาได้อย่างสละสลวย เพื่อให้งานแปลเอกสาร หรือบทความ ออกมาอ่านเข้าใจง่าย แต่ยังคงความหมายที่แท้จริงไว้
 • สะดวก และรวดเร็ว เอกสารพร้อมใช้งาน ไม่เสียเวลาแก้ไขหลายขั้นตอน ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเป็นเอกสารราชการสำคัญ
 • การแปล สำนวนประโยค คำเปรียบเปรยต่าง ๆ วัฒนธรรมของภาษา ประเพณี หรือคำสแลงที่โปรแกรมแปลภาษาไม่สามารถแปล ให้ออกมาในแบบที่เราต้องการได้
 • เอกสารที่ได้รับจะมีคุณภาพ คำศัพท์ถูกต้องทั้งความหมาย และแม่นยำหลักไวยากรณ์ เมื่อใช้บริการรับแปลเอกสาร
 • ความปลอดภัยของข้อมูลเพราะบริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสารจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ เช่น เอกสารส่วนตัว สำเนาต่าง ๆ


จะสรุปได้ว่า การแปลภาษาจากโปรแกรมกับบริษัทแปลภาษานั้น สามารถเลือกใช้งานได้ตามที่เราต้องการ 
แต่ในกรณีที่เป็นเอกสารราชการที่เป็นทางการ งานเอกสารที่ต้องการใบรับรอง การเลือกใช้บริการรับแปลเอกสารจากบริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสารที่รับแปลเอกสารภาษาต่าง ๆ ก็จะมีความคุ้มค่ากับค่าเงินที่จ่ายไป เพราะได้รับเอกสารที่ถูกต้อง สะดวกในการใช้งานมากกว่าการแปลผ่านโปรแกรม

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผ่านงานแปลมากกว่า 10 ล้านตัวอักษร มากกว่าหมื่นชิ้นงานต่อปี บริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสาร GDM TRANSLATION บริการรับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงบริษัทระดับโลกที่มีธุรกิจในตลาดต่างประเทศหลายแห่ง ช่วยให้งานแปลเอกสารต่าง ๆ อาทิเช่น การแปลด้านธุรกิจ ด้านวิทยาศาตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่ไอที ซอฟต์แวร์ เรียบร้อย และสามารถดำเนินการได้ต่ออย่างมีประสิทธิภาพคุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานแปลเอกสารที่สามารถใช้งานได้จริง ในราคาที่ย่อมเยา และสมเหตุสมผล

 

สอบถามรายละเอียดบริการรับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง
รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา

โทร. 081-625-2552, 087-571-5885
Email: gdmtranslation@gmail.com